Thân mời quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên tham dự seminar về "Văn hóa và quản lí email, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet".

Nội dung báo cáo:

  • Một số nguyên tắc khi sử dụng email: cấu trúc email, cách dùng từ ngữ,...
  • Công cụ thường dùng để viết, quản lí email.
  • Giới thiệu một số mẫu email: xin việc, làm quen, quảng cáo,....
  • Một số lỗi cần tránh khi dùng email.
  • Kỹ thuật, thủ thuật tìm kiếm thông tin trên internet bằng Google: chọn từ khóa (keywords, dùng toán tử, ...)

Trình bày:

Ông Đỗ Thanh Cao (P. Giám đốc TTTH) và ông Phạm Minh Tân (Tổ trưởng Tổ Quản trị Mạng).