Địa chỉ: lầu 1, Khu Thư viện - Trung tâm.
Điện thoại: 02966.253.599
Email: cict@agu.edu.vn

Thông báo khai giảng các lớp tin học và lập trình sáng tạo cho trẻ em

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp tin học trẻ em và lập trình sáng tạo cho trẻ em, cụ thể như sau:

TT

Tên lớp

Thời lượng

Đơn giá

(đồng/khóa)

Mục tiêu khoá học

1

Tin học trẻ em – Cấp độ 1

Đối tượng: Học sinh lớp 1-3

18 buổi

800.000

- Giúp học sinh có được kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

2

Tin học trẻ em – Cấp độ 2

Đối tượng: Học sinh lớp 4-6

18 buổi

950.000

- Giúp học sinh nắm bắt kỹ năng:

   + Sử dụng máy tính nâng cao

   + Khai thác thông tin tích cực và tự bảo vệ khi tham gia internet, mạng xã hội, …

3

Lập trình sáng tạo cơ bản

Đối tượng: Học sinh lớp 4 trở lên

8
buổi

 

1.200.000

- Giúp học sinh có kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Scratch;
- Hình thành tư duy logic…

- Thay đổi hành vi cho trẻ, thay vì chơi game trên máy tính và điện thoại, trẻ thể hiện tư duy, sáng tạo thông qua tự thiết kế trò chơi phục vụ cho học tập và giải trí trên các thiết bị này.

 - Tng khai ging: 04/08/2018

 - Ngày đăng ký            : Từ ngày ra thông báo

 * Tiếp nhận học viên ghi danh thường xuyên, đủ 10 học viên sẽ khai giảng lớp.

 *Lịch học

 - Ban ngày: Buổi sáng  hoặc chiều: Thứ  2-4-6; Thứ 3-5-7 hoặc Thứ 7 và Chủ nhật

 - Ban đêm: Tối thứ 2-4- 6; Tối thứ 3-5-7

 * Học viên đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

    - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

    - Điện thoại: (0296) 6253599./.


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 114, TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 30/07/2018

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 114; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng     : 30/07/2018

- Ngày đăng ký         : Từ ngày ra thông báo

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: Đăng ký

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

    Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KHÓA 16)

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 16), cụ thể như sau:

Ngày thi: 21/07/2018

Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Hạn đăng ký: 16/07/2018

Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.  Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Điện thoại: (0296) 6253599; Email: cict@agu.edu.vn./.


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 113, TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 09/07/2018

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 113; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng     : 09/07/2018

- Ngày đăng ký         : Từ ngày ra thông báo

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: Đăng ký

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

    - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


Thông báo về việc khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

   Căn cứ theo Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tin học trực thuộc Trường Đại học An Giang,

   Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang xin gửi thông báo kế hoạch khai giảng bồi dưỡng kiến thức Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông và theo chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể như sau:

- Khai giảng dự kiến     : Ngày 09/07/2018

- Ngày đăng ký             : Từ ngày ra thông báo

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Phòng Giao dịch - Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.  Địa chỉ: Số18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. 

 Điện thoại0296 6253599 hoặc 0296 3993 999./.


Thông báo khai giảng các lớp tin học và lập trình sáng tạo cho trẻ em

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp tin học trẻ em và lập trình sáng tạo cho trẻ em, cụ thể như sau:

TT

Tên lớp

Thời lượng

Đơn giá

(đồng/khóa)

Mục tiêu khoá học

1

Tin học trẻ em – Cấp độ 1

Đối tượng: Học sinh lớp 1-3

18 buổi

800.000

- Giúp học sinh có được kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

2

Tin học trẻ em – Cấp độ 2

Đối tượng: Học sinh lớp 4-6

18 buổi

950.000

- Giúp học sinh nắm bắt kỹ năng:

   + Sử dụng máy tính nâng cao

   + Khai thác thông tin tích cực và tự bảo vệ khi tham gia internet, mạng xã hội, …

3

Lập trình sáng tạo cơ bản

Đối tượng: Học sinh lớp 4 trở lên


buổi

 

1.200.000

- Giúp học sinh có kỹ năng lập trình cơ bản với ngôn ngữ Scratch; 
- Hình thành tư duy logic…

- Thay đổi hành vi cho trẻ, thay vì chơi game trên máy tính và điện thoại, trẻ thể hiện tư duy, sáng tạo thông qua tự thiết kế trò chơi phục vụ cho học tập và giải trí trên các thiết bị này.

Tng khai ging: 18/06/2018

- Ngàđăng ký            : Từ ngày ra thông báo

* Học viên đăng ký xin liên hệ: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

   - Địa chỉ: Số18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KHÓA 15)

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 15), cụ thể như sau:

Ngày thi: 23/06/2018

Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học

Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Hạn đăng ký: 18/06/2018

Liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.  Số 18, Ung Văn Khiêm, Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Điện thoại: (0296) 6253599;Email: cict@agu.edu.vn./.


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 112, TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 11/06/2018

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 112; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng     : 11/06/2018

- Ngày đăng ký         : Từ ngày ra thông báo

- Khai giảng các lớp :

  1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

  2. Chuyên đề

 - Học viên có thể đăng ký trực tuyến: Đăng ký

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

    - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.


THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 111, TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 28/05/2018

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học Khóa 111; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng     : 28/05/2018

- Ngày đăng ký         : Từ ngày ra thông báo

- Khai giảng các lớp :

  1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

  2. Chuyên đề

 - Học viên có thể đăng ký trực tuyến: Đăng ký

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Trung tâm Tin học, lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. 

    - Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

   Điện thoại: (0296) 6253599./.

 


Thông báo về việc đăng ký tham dự tập huấn lớp “Thiết kế đồ họa cơ bản” (Chương trình phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực CNTT giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh An Giang)

Thực hiện Kế hoạch tập huấn, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực CNTT năm 2016 theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh An Giang,

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang tổ chức lớp “Thiết kế  đồ họa cơ bản” (được hỗ trợ  học phí); cụ thể như sau:


Sự Kiện

« Tháng 1 2021 »
T2T3T4T5T6T7CN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Văn bản pháp qui

      Văn bản pháp qui

CÔNG KHAI

Các Liên Kết

Số lượng người xem

vvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit counter
vvisit counterHôm nay137
vvisit counterHôm qua926
vvisit counterTuần này4894
vvisit counterTháng này20755
vvisit counterTất cả7879015