Địa chỉ: lầu 1, Khu Thư viện - Trung tâm.
Điện thoại: 02966.253.599
Email: cict@agu.edu.vn

Thông báo về việc khai giảng các lớp tin học Khoá 157, hình thức học trực tuyến

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; cụ thể như sau:

 - Tổng khai giảng: ngày 10/01/2022   

 - Hình thức học: học trực tuyến.   

 - Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

  Đăng ký học trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict; Facebook:TrungTamTinHocTruongDHAG

Liên hệ: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, Lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
    Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TPLX, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599; (0293) 993999


Thông báo về việc khai giảng các lớp tin học Khoá 156, hình thức học trực tuyến

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; cụ thể như sau:

 - Tổng khai giảng: ngày 06/12/2021 và ngày 20/12/2021   

 - Hình thức học: học trực tuyến.   

 - Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

  Đăng ký học trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict; Facebook:TrungTamTinHocTruongDHAG

Liên hệ: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, Lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
    Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TPLX, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599; (0293) 993999


Thông báo về việc khai giảng các lớp tin học Khoá 155, hình thức học trực tuyến

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; cụ thể như sau:

 - Tổng khai giảng: ngày 08/11/2021 và ngày 22/11/2021   

 - Hình thức học: học trực tuyến.   

 - Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

  Đăng ký học trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict; Facebook:TrungTamTinHocTruongDHAG

Liên hệ: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, Lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
    Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TPLX, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599; (0293) 993999


Thông báo về việc khai giảng các lớp tin học Khoá 154, hình thức học trực tuyến

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng: ngày 11/10/2021 và ngày 18/10/2021   

- Hình thức học: học trực tuyến.   

- Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

 

Đăng ký học trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict; Facebook:TrungTamTinHocTruongDHAG

Liên hệ: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, Lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.
    Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TPLX, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599; (0293) 993999.


Thông báo về việc khai giảng các lớp tin học Khoá 153, hình thức học trực tuyến

    Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Chuẩn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; cụ thể như sau:

- Tổng khai giảng: Ngày 20/09/2021 và Ngày 27/09/2021

- Hình thức học: Học trực tuyến.

- Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

* Đăng ký học trực tuyến:http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict; Facebook:TrungTamTinHocTruongDHAG

* Thông tin liên hệ:Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm. Địa chỉ:
Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599; (0293) 993999.


Thông báo dời lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, Khóa 58 ngày 10/07/2021

   Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận, Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang xin thông báo ngưng tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản Khóa 58 ngày 10/07/2021.

   Đợt thi kế tiếp Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang sẽ thông báo đến quý học viên thời gian thi cụ thể sau khi dịch bệnh được kiểm soát ổn định (Lịch thi dự kiến gần nhất: ngày 07/08/2021).

    Rất mong quý học viên thông cảm vì sự bất tiện này./.  

   Thông tin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.
   Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Email: cict@agu.edu.vn; Điện thoại: 02963 253 599.


THÔNG BÁO Về việc khai giảng các lớp tin học Khoá 150 hình thức học trực tuyến

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học hình thức học trực tuyến; cụ thể như sau:

- Tng khai ging: Đợt 1:  Ngày 05/07/2021; Đợt 2: ngày 12/07/2021                

- Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

- Nội dung các lp:

       1. Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin 

       2. Chuyên đề   

    Được tặng 01 Balo túi rút khi đăng ký và đóng học phí (Khóa 150).

    Giảm 10% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 3 học viên trở lên.

Học viên có thể đăng ký học trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict.

Hoặc liên hệ trực tiếpPhòng giao dịch Trung tâm Tin học, lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

          Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296) 6253599.

          Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

          + Số tài khoản 0151000542928. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN An Giang.

      + Tên tài khoản: Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang./.


Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Khóa 58)

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao, cụ thể như sau:

Ngày thi: 10/07/2021 (Khoá 58)

Địa điểm thi: Các phòng máy tính của Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang. Lầu 1, tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

Hạn đăng ký: 05/07/2021         

....


THÔNG BÁO Về việc khai giảng các lớp Tin học Khoá 150

Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang thông báo khai giảng các lớp Tin học; cụ thể như sau:

- Tng khai ging: Ngày 12/07/2021                 

- Đăng ký: kể từ ngày ra thông báo

- Nội dung các lp:

1. Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin.

2. Chuyên đề

- Học viên có thể đăng ký trực tuyến: http://cict.agu.edu.vn/dangkyhoc.cict.

- Hoặc liên hệ trực tiếp: Phòng giao dịch Trung tâm Tin học, lầu 1 tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

    Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296)6253599.

    Học viên đóng học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

    Số tài khoản 0151000542928. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương thương Việt Nam – CN An Giang.

   + Tên tài khoản: Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang./.


Thông báo dời lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, Khóa 57 ngày 12/06/2021

    Thân chào các bạn học viên đăng ký tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Khóa 57 ngày 12/06/2021.

    Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang xin thông báo:

     Lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 12/06/2021 sẽ được dời sang đợt thi kế tiếp (Lịch thi dự kiến ngày 10/07/2021). Thông tin cụ thể Trung tâm sẽ thông báo đến quý học viên sau.   

    Thông tin liên hệ: Văn phòng Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang.
Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963 253 599.


Sự Kiện

« Tháng 8 2022 »
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Văn bản pháp qui

      Văn bản pháp qui

CÔNG KHAI

Số lượng người xem

vvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit countervvisit counter
vvisit counterHôm nay6363
vvisit counterHôm qua6109
vvisit counterTuần này28907
vvisit counterTháng này69941
vvisit counterTất cả8958572